Coördinator gezocht

Wie zoeken wij?

De coördinator is de intermediair tussen de beheerder en het bestuur.

De functie is nieuw binnen de Stichting en zal zich in de praktijk moeten ontwikkelen. In eerste instantie is het de bedoeling dat onze beheerder zich meer kan richten op zijn primaire beheerderstaken (gebouwen, terrein, inventaris etc.) en uiteraard het begeleiden van de kinderen tijdens de openingsuren.

De werkzaamheden van de coördinator kunnen zowel vanuit huis als vanaf de locatie worden uitgevoerd.

Van een coördinator verwachten wij dat die de doelstellingen van de Stichting ondersteunt en een organisatorisch talent is.

Vooralsnog zullen de taken onder meer bestaan uit o.a. het volgende.

HuttendorpHoofddorp
Activiteiten
 • Leidinggeven aan en begeleiden van de beheerder en vaste medewerkers
 • Ziet toe op inkopen in overleg met bestuur
 • Bewaakt budgetten
 • Ziet toe op de Kas
 • Het maken van jaarroosters voor activiteiten die aangeboden worden aan scholen en andere – op jeugd gerichte – instellingen
 • Begeleid afspraken met externe organisaties zoals bijvoorbeeld het afstemmen en plannen van die aangeboden activiteiten met de afnemers (o.a. scholen).
 • Onderhoud de correspondentie met externe partijen
 • Het plannen en voorbereiden van kinderfeestjes
 • Contact met externe partijen over mogelijk aan te bieden activiteiten

 

Medewerkers
 • De coördinator ziet erop toe dat iedereen de gedragscode heeft ondertekend en een VOG verklaring heeft
 • Het maandelijks inroosteren van medewerkers in overleg met de beheerder, waarbij rekening wordt gehouden met de overeengekomen werktijden en contracturen
 • Plannen van vakantie- en verlofdagen van medewerkers
 • Ziet toe op uurbestedingen medewerkers. Het bijhouden en vastleggen van gewerkte uren door de medewerkers
 • Waar nodig, ondersteunen van de beheerder bij diens taken
 • Studiebegeleiding van stagiaires, trainees
Wat bieden wij?

Een vrijwilligersfunctie met veel ruimte voor eigen inbreng en ideeën. De werkzaamheden zijn goed in eigen tijd in te plannen. Werken voor de Jeugdland biedt de voldoening van het maatschappelijk bezig zijn. Het werk is afwisselend en biedt de mogelijkheid voor het leggen van veel verschillende soorten contacten.

Interesse?

Voel je je aangesproken? Voor meer informatie en een persoonlijk gesprek kun je per mail contact opnemen met het bestuur via personeelszaken@jeugdlandhoofddorp.nl

Over Jeugdland

Jeugdland is een bouw-, speel-, doe- en ontdekplek voor kinderen van alle leeftijden. Op een groot terrein in Hoofddorp staan verschillende speeltoestellen die uitdagen en laten ontdekken. Er kan gespeeld worden met water, zand, hout (hutten bouwen) en in het clubhuis kan gespeeld, geknutseld of gelezen worden. Iedere openingsdag worden er activiteiten georganiseerd.

Jeugdland is een plek waar kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn. Er is een heleboel mogelijk, maar niets moet. Op Jeugdland zijn de kinderen de baas over hun eigen spel, ontwikkeling, vaardigheden en hut. Dit onder toeziend oog van medewerkers van Jeugdland en van de ouders/begeleiders van kinderen jonger dan 6 jaar.

Jeugdland is een Stichting die geleid wordt door een bestuur, bestaande uit 5 tot 7 leden. Het bestuur zet, in overleg, de visie en het beleid uit van de Stichting

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met leden die elk een eigen takenpakket hebben. Het takenpakket van deze leden is afhankelijk van een gegeven en/of gewenste situatie.