Afspraken en visie

Visie Jeugdland

Jeugdland is een plek waar kinderen  helemaal zichzelf kunnen zijn. Bij ons is daarom een heleboel mogelijk, maar niets moet. Op Jeugdland zijn de kinderen de baas over hun eigen spel, ontwikkeling, vaardigheden en hut. Dit onder toeziend oog van medewerkers van Jeugdland en van de ouders/begeleiders van kinderen jonger dan 6 jaar. Kinderen van 6 jaar en ouder mogen zelfstandig op het terrein spelen maar ouders/begeleiders mogen ook aanwezig blijven op het terrein.

Wij willen de kinderen graag kennis laten maken met de 21e -eeuwse vaardigheden; creatief denken, problemen oplossen, communiceren, samenwerken, zelfsturing en sociale vaardigheden. Het is onze mening dat kinderen dan het best leren door het zelf te ontdekken en te ervaren. Wij laten de kinderen dan ook hun eigen fouten maken binnen de regels die op Jeugdland gelden.

Huisregels Jeugdland

 • Volg de aanwijzingen van medewerkers van Jeugdland op.
 • Roken is niet toegestaan op het terrein en in het gebouw.
 • Houd Jeugdland schoon: gooi afval in de afvalbakken.
 • Speel met respect voor elkaar, de natuur en Jeugdland .
 • Agressief gedrag en pesten zijn niet toegestaan.
 • Bij ontoelaatbaar gedrag kan de toegang tot Jeugdland worden ontzegd.
 • Ouders/verzorgers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kind, ook als de ouders/verzorgers niet mee komen naar Jeugdland terwijl hun kind daar speelt.
 • Verblijven en spelen op Jeugdland is op eigen risico.
 • Jeugdland is niet verantwoordelijk te stellen voor letsel, schade, diefstal of vermissing, etc.
 • Het meenemen van eigen eten en drinken is toegestaan. Daarnaast verkoopt Jeugdland o.a. tosti’s en tussendoortjes. Water en limonade is gratis beschikbaar.
 • In verband met privacy is het maken van foto- en filmopnames niet toegestaan. Voordat wij foto- en filmopnames voor promotionele doeleinden maken, wordt eerst altijd toestemming aan de ouders en kinderen gevraagd.  Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind op de foto’s of films komt te staan, laat ons dat dan z.s.m weten via coordinator@jeugdlandhoofddorp.nl
 • Het meenemen van honden is niet toegestaan.
 • Alle kinderen (en ouders) die op Jeugdland komen moeten zich melden bij de balie.
 • Kinderen jonger dan 6 jaar mogen i.v.m de veiligheid niet  in het huttendorp komen .
 • Op Jeugdland is water aanwezig. I.v.m. de veiligheid is het noodzakelijk dat kinderen die niet kunnen zwemmen begeleid worden door een volwassene.
 • Kinderen onder de 6 jaar moeten onder direct toezicht staan van een volwassene.

Vragen? Neemt u contact op met Jeugdland Hoofddorp.

Vragen of opmerkingen over de visie, afspraken of voor het bestuur van de stichting kunt u mailen naar coordinator@jeugdlandhoofddorp.nl.

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van Jeugdland

Scroll naar boven