Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers

Naast onze vaste kern van medewerkers zijn wij afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers. Zonder hun gewaardeerde hulp kunnen wij ons niet inzetten om Jeugdland leuk en gezellig te maken voor de kinderen. 

Stagiaires en vrijwilligers kunnen zich altijd mondeling of schriftelijk aanmelden bij de coördinator van de locatie.
Wanneer de coördinator de kandidaat geschikt lijkt, wordt deze uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarna zal er een VOG aangevraagd worden.

VOG
Al onze medewerkers en vrijwilligers dienen in het bezit te zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Deze wordt door Jeugdland aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hiervan krijgt de vrijwilliger een bevestiging via de mail, waarna de VOG via DigiD kan wordt aangevraagd. Als de VOG bij Jeugdland is ingeleverd wordt er een vrijwilligerscontract en gedragscode getekend, waarna je deel uitmaakt van ons gezellige team.

Een ieder heeft het recht met plezier en in vertrouwen zijn werk uit te voeren. Om dit te stimuleren heeft de Stichting Jeugdland Haarlemmermeer een vertrouwenspersoon, een klachtenregeling en een gedragscode.

Vertrouwenspersoon
Ter bevordering van het welzijn van de medewerkers en vrijwilligers van Jeugdland is er een vertrouwenspersoon.

Klachtenregeling
Het bestuur wil een laagdrempelige klachtenprocedure. Dit betekent dat iedereen (personeelsleden, vrijwilligers, bezoekers en externe partijen) een klacht kunnen indienen.

“Een klacht is een gratis advies”

Deze houding neemt het bestuur aan ten aanzien van klachten. Om de klacht in te dienen, vult de klager het klachtenformulier in, en stuurt deze digitaal met als onderwerp “klacht” naar het e-mailadres van de klachtenfunctionaris: coordinator@jeugdlandhoofddorp.nl

Omgangsregels en gedragscode
Afspraken maken over de manier van omgaan met elkaar is belangrijk, zodat iedereen zich prettig en veilig voelt. Dit kan alleen als je elkaar met respect behandelt. Wanneer je werkt op Jeugdland verwachten wij dat jij je houdt aan deze omgangsregels en gedragscode.

Scroll naar boven