Vrijwilligersbeleid

Naast onze vaste kern van medewerkers zijn wij afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers. Zonder hun gewaardeerde hulp kunnen wij ons niet inzetten om Jeugdland leuk en gezellig te maken voor de kinderen. 

Stagiaires en vrijwilligers kunnen zich altijd mondeling of schriftelijk aanmelden bij de coördinator en/of beheerder van de locatie.
Als de coördinator en/of de beheerder de kandidaat geschikt achten vanuit de brief, mail of het telefoontje, wordt de kandidaat uitgenodigd voor een intakegesprek met de coördinator en/of beheerder. Als dit gesprek positief verloopt, wordt er een VOG aangevraagd.

VOG
Al onze medewerkers en vrijwilligers dienen in het bezit te zijn van een VOG (verklaring Omtrent Gedrag). Deze wordt door Jeugdland klaargezet. Hiervan krijgt de vrijwilliger een mail waarna de VOG via DigiD kan wordt aangevraagd. Als de VOG bij Jeugdland is ingeleverd wordt er een vrijwilligerscontract en gedragscode getekend waarna je deel uitmaakt van ons gezellige team.

Een ieder heeft het recht met plezier en in vertrouwen zijn werk uit te voeren. Om dit te stimuleren heeft de Stichting Jeugdland Haarlemmermeer/Nieuw-Vennep een vertrouwenspersoon, een klachtenregeling en een gedragscode.

Vertrouwenspersoon
Ter bevordering van het welzijn van de medewerkers en vrijwilligers van Jeugdland is er een vertrouwenspersoon. Zij kunnnen hier terecht bij vermoedens of kennis van grensoverschrijvend gedrag. De vertrouwenspersoon is te bereiken via het volgende e-mailadres: 

Klachtenregeling
“Een klacht is een gratis advies”. Deze houding neemt het bestuur aan ten aanzien van klachten. Het bestuur wilt een laagdrempelige klachtenprocedure. Dit betekent dat iedereen (personeelsleden, vrijwilligers, bezoekers en externe partijen) een klacht kunnen indienen.
Om de klacht in te dienen, vult de klager het klachtenformulier in, en stuurt deze digitaal met als onderwerp “klacht” naar het e-mailadres van de klachtenfunctionaris: secretaris@jeugdlandhoofddorp.nl

Klachtenformulier

Omgangsregels en gedragscode
Het doel van de omgangsregels en gedragscode van Stichting Jeugdland Haarlemmermeer/Nieuw-Vennep is: afspraken maken over de manier van omgaan met elkaar is belangrijk, zodat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Wanneer je werkt op Jeugdland dien je je te houden aan deze omgangsregels en gedragscode.

Gedragscode

Scroll naar boven