Ontdek Jeugdland

Stichting Jeugdland Hoofddorp beheert een avontuurlijke speeltuin waar kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn en niets moet. Het is een bouw-, speel-, doe- en ontdekplek waar kinderen nog écht spelen. En dat al ruim 20 jaar.

Jeugdland is bij veel mensen vooral bekend als huttenbouwdorp, maar wij bieden veel meer. Op ons terrein staan vele speeltoestellen die de kinderen uitdagen. In ons clubgebouw kunnen de kinderen spelletjes spelen, knutselen of een boekje lezen. Iedere openingsdag organiseren onze medewerkers een leuke activiteit voor de kinderen, meestal gratis, soms tegen een kleine vergoeding. Ook ligt er op ons terrein een prachtige skelterbaan.

Jeugdland is ook geopend voor scholen. Wij bieden NME (Natuur en Milieu Educatie) activiteiten aan. Scholen kunnen ook zelf activiteiten organiseren op Jeugdland, zoals juffenverjaardagen of sportdagen.

Jeugdland zoekt actief samenwerking met andere partijen en biedt ruimte voor maatschappelijke stages vanuit het voortgezet onderwijs, stages voor het MBO en taakstraffen via Halt. Voor iedere vrijwilliger proberen wij een geschikte plek te vinden. Gezinnen die het moeilijk hebben kunnen zonder kosten bij Jeugdland komen spelen.

De dagelijkse werkzaamheden op Jeugdland worden verzorgd door een vast team bestaande uit een coördinator en medewerkers (allen betaald), ondersteund door vrijwilligers. Met deze medewerkers en vrijwilligers probeert het bestuur van Jeugdland deze opzet te behouden.

Toekomstplannen

In de komende jaren wil Jeugdland haar sociaal-maatschappelijke positie versterken en verbreden. Jeugdland beschikt over een geweldig terrein wat binnen de kaders die de gemeente ons geeft veel breder gebruikt zou kunnen worden. We zoeken de samenwerking met andere sociaal-maatschappelijke organisaties in de Haarlemmermeer, nemen deel aan de uitvoering van de participatiewet, zorgen ervoor dat veel meer vrijwilligers, scholen en verenigingen ons weten te vinden en zorgen er zelf voor dat we een aantrekkelijke, veilige plek zijn voor alle inwoners van de Haarlemmermeer. We zorgen ervoor dat Jeugdland zich voortdurend blijft aanpassen aan de veranderende vraag van de kinderen en de ouders.

We gaan door met het professionaliseren van het bestuur en de organisatie, zodat de continuïteit van Jeugdland gewaarborgd blijft. 

Fondsenwerving is één van de speerpunten van de komende jaren. Jeugdland draait grotendeels op subsidie van de gemeente Haarlemmermeer, maar voor alle nieuwe plannen en projecten zijn we aangewezen op sponsoren en fondsen.