Ontdek Jeugdland

Stichting Jeugdland Hoofddorp

De stichting  beheert een avontuurlijke speeltuin waar kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn en niets moet. Het is een bouw-, speel-, doe- en ontdekplek waar kinderen nog écht spelen. En dat al bijna 25 jaar.

Jeugdland is bij veel mensen vooral bekend als huttenbouwdorp, maar wij bieden veel meer. Op ons terrein staan vele speeltoestellen die de kinderen uitdagen. In ons clubgebouw kunnen de kinderen spelletjes spelen, knutselen of een boekje lezen. Iedere openingsdag organiseren onze medewerkers een leuke activiteit voor de kinderen, meestal gratis, soms tegen een kleine vergoeding. Ook ligt er op ons terrein een prachtige skelterbaan.

Wij zijn ook geopend voor scholen en bieden NME (Natuur en Milieu Educatie) activiteiten aan. Scholen kunnen ook zelf activiteiten organiseren op Jeugdland, zoals juffenverjaardagen of sportdagen.

Ook hebben wij samenwerking met andere partijen en bieden we ruimte voor maatschappelijke stages vanuit het voortgezet onderwijs, stages voor het MBO en taakstraffen via Halt. Voor iedere vrijwilliger proberen wij een geschikte plek te vinden. Gezinnen die het moeilijk hebben kunnen zonder kosten bij Jeugdland komen spelen.

De dagelijkse werkzaamheden op Jeugdland worden verzorgd door een vast team bestaande uit een coördinator en medewerkers, ondersteund door vrijwilligers en het bestuur. 

Toekomstplannen

In de komende jaren wil Jeugdland haar sociaal-maatschappelijke positie versterken en verbreden. Jeugdland beschikt over een geweldig terrein wat binnen de kaders die de gemeente ons geeft veel breder gebruikt zou kunnen worden. We zoeken de samenwerking met andere sociaal-maatschappelijke organisaties in de Haarlemmermeer en nemen deel aan de uitvoering van de participatiewet.

Ook zorgen wij er voor dat veel meer vrijwilligers, scholen en verenigingen ons weten te vinden. Zo zijn wij een aantrekkelijke en veilige plek zijn de inwoners van de Haarlemmermeer. We zorgen ervoor dat Jeugdland zich voortdurend blijft aanpassen aan de veranderende vraag van de kinderen en de ouders.

We gaan door met het professionaliseren van het bestuur en de organisatie, zodat de continuïteit van Jeugdland gewaarborgd blijft. 

Fondsenwerving is één van de speerpunten van de komende jaren. Jeugdland draait grotendeels op subsidie van de gemeente Haarlemmermeer, maar voor alle nieuwe plannen en projecten zijn we aangewezen op sponsoren en fondsen.

Scroll naar boven