ANBI status

Jeugdland Hoofddorp beschikt over een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.

Jeugdland Hoofddorp valt onder de Stichting Jeugdland Haarlemmermeer.

Fiscaal nummer

RSIN808266275

KvK nummer

34112746

Vestigingsadres

Redenburgsingel 100
2135 AC Hoofddorp

Postadres

Postbus 40067
2130 KV Hoofddorp

Contact

info@jeugdlandhoofddorp.nl

Bestuur

R. Markaï – Voorzitter
Vacature – Secretaris
K.S. Gabriël – Penningmeester
V.A.M Kootker – Personeelsadviseur
M.J. Hansen – Communicatie & PR
Vacature – Bestuurslid

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting Jeugdland Haarlemmermeer ontvangen conform de statuten nimmer honorarium, loon of ander materieel voordeel van de stichting. Zij hebben evenwel recht op vergoeding van in functie en ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten, voor zover door het bestuur goedgekeurd.

Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding anders dan voor gemaakte onkosten voor activiteiten op Jeugdland.

De medewerkers van Jeugdland volgen de CAO Sociaal Werk.

Doelstelling volgens de statuten van 19 maart 1999

Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

  • Het bevorderen van de sociale en educatieve ontplooiing van de jeugd, binnen de doelgroep van plus/minus zes tot en met 15 jaar, in de gemeente Haarlemmermeer, onder meer door omgang en spel met leeftijdgenoten binnen de doelgroep, en voorts hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woords.
  • Te komen tot een zinvolle vrije tijdsbesteding van de jeugd van de doelgroep waarbij het uitgangspunt is dat de activiteiten door vrijwilligers in samenwerking met wijkbewoners zowel op jeugdland als in de diverse wijkcentra worden georganiseerd.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Het realiseren en exploiteren van een avonturen- en bouwspeelterrein, gelegen aan de Redenburgsingel 100 te Hoofddorp, genaamd Jeugdland, met mogelijkheden tot spel en recreatie gedurende het hele jaar voor de jeugd behorende tot de doelgroep. (onder andere spel met zand, water, vuur en huttenbouw)
  • Het realiseren en exploiteren van gebouwen, gelegen op het terrein Jeugdland ten behoeve van bovenstaand doel.
  • Het in- en samenstellen van activiteiten-groepen voor bijvoorbeeld spel, sport, educatieve en recreatieve activiteiten.
  • Het leggen en onderhouden van contacten met andere instellingen en/of personen die van belang kunnen zijn voor het verwezenlijken van de doelstellingen.
  • Het adviseren van gemeente, overheid of particulier initiatief, op verzoek of uit eigener beweging, omtrent het beleid met betrekking tot voorzieningen en activiteiten ten behoeve van een zinvolle vrijetijdsbesteding als bedoeld in artikel 2.1.

ANBI publicatieplicht

 

Activiteitenplan 2024

Bekijk Activiteitenplan 2024 Stichting Jeugdland Hoofddorp.pdf

Jaarrekening 2022

Bekijk Jaarrekening 2022 Stichting Jeugdland Hoofddorp.pdf

Jaarrekening 2021

Bekijk Jaarrekening 2021 Stichting Jeugdland Hoofddorp.pdf

Jaarrekening 2020

Bekijk Jaarrekening 2020 Stichting Jeugdland Hoofddorp.pdf

Beleidsplan 2020 en jaarverslag 2019

Bekijk Beleidsplan 2020 en verslag 2019 JL Hoofddorp.pdf

Financiële verantwoording 2019

Bekijk Stichting Jeugdland Haarlemmermeer jaarrekening 2019.pdf

Beleidsplan 2019 en jaarverslag 2018

Bekijk Beleidsplan-2019-en-verslag-2018-JL-Hoofddorp-v1.pdf

Financiële verantwoording 2018

Bekijk St-Jeugland-Haarlemmermeer-jaarrekening-2018.pdf

Scroll naar boven